Karl-Erik Frandsen

Karl-Erik Frandsen

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Nordens og Østersøområdets historie i perioden 1500 til 1800. Jeg har lige siden min studietid interesseret mig meget for Sveriges og Polens historie i perioden.

Min forskning har især drejet sig om dansk landbrugs- og bebyggelseshistorie.

I de seneste år har jeg arbejdet på  en bog om den store pestepidemi, der hærgede i Østersøområdet og Danmark i årene 1709 til 1713. Bogen udkom ved årsskiftet 2009/2010 med titlen: The last Plague in the Baltic Region.

Aktuel forskning

Pesten i København 1711 med særlig vægt på epidemiens udbredelse i forhold til de sociogeografiske forhold.

Undervisnings- og vejledningsområder

 

Danmark, Norden og Østersøområdets historie i perioden 1500 til 1800.

 

Interesseområder

 

Det danske landbrugs historie 1500-1800.

Københavns historie 1500 til 1860.

Polens historie efter 1919.

ID: 4092