Ulf Hedetoft

Ulf Hedetoft

Professor

 

Ulf Riber Hedetoft (f.1946)
Mobil: 51 30 27 74 (sekretær)
Email: hedetoft@hum.ku.dk

 

Stillinger

 • Dekan på Det Humanistiske Fakultet, 2012-2018
 • Konstitueret dekan, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet (aug. 2011-maj 2012)
 • Institutleder og professor, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, 2007-2011
 • Institutleder og professor, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, AAU, 2006-2007
 • Chair, Nordic Migration Research (NMR), inter-nordisk organisation for migrations- og etnicitetsstudier, 2007-2011
 • Direktør for og grundlægger af Akademiet for Migrationsstudier i Danmark (AMID), 2001-2010
 • Distinguished Professor in the Humanities, University of Oregon, Eugene, USA, 1998
 • Prodekan, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, 1998-2002
 • Leder og grundlægger af forskerskolen SPIRIT, 1997-2002
 • Studieleder, Studienævnet for Fremmedsprog, AAU, 1996-98 
 • Professor II, Universitetet i Trondheim, 1995-1996
 • Professor i Internationale Studier, Aalborg Universitet, 1995-2007
 • Visiting Scholar, Center for European Studies, Harvard University, Cambridge, USA, 1993-1994
 • Docent i britiske og europæiske samfunds- og kulturforhold, Aalborg Universitet, 1988-1995
 • Seniorstipendiat, etnicitets- og racismestudier, Aalborg Universitet, 1986-1987.
 • Institutbestyrer, Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier, Aalborg Universitet, 1986-1988 og 1990-1992
 • Institutbestyrer, Institut for Uddannelse og Socialisering, Aalborg Universitet, 1981-1985.
 • Studienævnsformand, Studienævnet for Fremmedsprog, Aalborg Universitet, 1978-1980
 • Lektor i britiske kultur- og samfundsforhold, Aalborg Universitet, 1976-1988
 • Undervisningsassistent/ekstern lektor, Engelsk Institut, KU, 1970-75

Grader, titler, legater og bevillinger

 • Ridder af Dannebrogordenen, 2007
 • Dr. phil.,  nationalisme- og europastudier, Aalborg Universitet, 1996
 • Cand.phil., engelsk, Københavns Universitet, 1970
 • Legat fra det canadiske forskningsråd (SHRECC) til deltagelse i projekt om Globalization and Autonomy, 2002-2007
 • Bevilling fra Forskningsstyrelsen til 4-årigt projekt om Irregulær Migration og Globale Styringsregimer, 2005
 • Legat fra Salzburg Seminar til deltagelse i Migration, Race and Ethnicity in Europe, 2003
 • Forskningsrådsbevilling til projektet Discourses and Images of Belonging: Migrants between ’New Racism’, Liberal Nationalism and Globalization, 2001-2005
 • Bevilling fra Forskningsstyrelsen til dannelse af nyt dansk center for migrationsstudier (tværinstitutionelt konsortium), 2000
 • DAAD-legat til forelæsninger på Universitetet i Trier, 2000
 • Visiting Professor Scholarship, University of Oregon at Eugene, USA, 1998
 • Nobel Symposium Grant: Nationalism and Internationalism, Stockholm, 1997
 • Fulbright Fellowship, 1993-1994, med henblik på forskningsophold på Harvard University (Minda de  Gunzberg Center for European Studies)
 • International Visiting Scholarship, United States Information Service, 1991
 • British Council Grant til forskning i Race Relations in Great Britain, 1988
 • British Council Grants til udvikling af samarbejdsaftaler med britiske universiteter, 1988 og 1989

Desuden bevillinger til projekter, forskningsophold og konferencer – bl.a. ISSEI-konference om European Integration and the European Mind, 1992; Reimagining Belonging, 1999; Indvandrerdage, 2001, 2004 og 2007; den 14. internationale Metropolis-konference, 2009 – er opnået fra et bredt spektrum af sponsorer: forskningsrådssystemerne i Canada, Danmark, Finland, Norge og UK; Svenska Akademiens Nobelinstitut; Integrationsministeriet; Udenrigsministeriets Demokratifond; Den Europæiske Kommission (EU's Forskningsprogrammer); Europarådet; Nordisk Ministerråd og NOP-H og -S; Grundfos; Lego; Obel Fonden; Rockwoolfonden; Fulbrightkommissionen; Den Amerikanske Ambassade; de britiske ambassader i Stockholm og København; Goethe-Instituttet; SAS; Region Nordjylland; Aalborg Kommune; Aarhus Amt og Aarhus Kommune; Københavns Kommune; Malmø Kommune; samt adskillige universitetsinstitutter og forskningscentre, herunder ved University of California at Davis, European University Institute, Harvard University, University of Oxford, Sorbonne, Stockholms Universitet og University of Toronto

Medlemskaber og administrative hverv i udvalg

 • Medlem af Det Humanistiske Fakultets Tænketank (HumanT), 2008-2010
 • Styregruppemedlem, EURECO, KU, 2009-
 • Styregruppemedlem, Asian Dynamics Initiative, 2008-2010
 • Medlem af CBS’ tænketanke ‘Forum Europa’ og ‘Forum Konkurrenceevne’, 2008-2010
 • Styregruppemedlem, Migrationsinitiativet, KU, 2008-2010
 • Formand for Aalborg Universitets Forskerakademi, 2006-2007
 • Medlem af Advisory Board, Norwegian Journal of Migration Research, 2006-2011
 • Medlem af Socialforskningsinstituttets Tænketank om Velfærdspolitik, 2005-2008
 • Medlem af Aarhus Kommune og Aarhus Amts Tænketank vedrørende ny integrationspolitik og medforfatter til rapporten ’Vi Er Alle Aarhusianere’, 2004-2005
 • Rådgiver, FN’s Commission on Global Migration, 2003-2005
 • International deltager i forskningsprojekt om Globalization and Autonomy, McMaster University og University of Toronto, Canada, 2002-2007
 • Styregruppemedlem, Eurosphere, EU-finansieret Integreret Projekt, 2006-2010
 • Fellow, Salzburg Seminar, Salzburg, Østrig
 • Associate, Center for Comparative Immigration Studies, University of California, San Diego
 • Styregruppemedlem, Det Danske Netværk for Politisk Teori, finansieret af Forskningsstyrelsen, 2003-2006
 • Bestyrelsesmedlem, Det Danske Institut i Rom, 1998-2002
 • Medlem af Aalborg Bys Ambassadørkorps, 1995-2007
 • Fulbright Fellow
 • Bestyrelsesmedlem, International Society for the Study of European Ideas, 1992-2002
 • Medlem af censorkorpset for Statskundskab og Samfundsfag ved KU, ÅU og SDU, 2000-2009
 • Medlem af censorkorpset for Europæiske Studier, Aarhus Universitet, 2002-2007
 • Medlem af censorkorpset for erhvervssprogsstudierne ved de danske handelshøjskoler, 1991-2008

Ledelseserfaring

Kontinuerlig ledelseserfaring inden for de højere uddannelser siden 1978 som studienævnsformand, institutbestyrer/institutleder (fire forskellige institutter, heraf to tværfakultære), PhD-skoleleder, forskningsdirektør (10 år), leder af internationalt forskningsnetværk, samt prodekan og konstitueret dekan. Kun afbrudt af internationale forskningsophold (knap 3 år) og to år uden formelle ledelsesopgaver

Siden 1998 løbende deltagelse i længere og kortere ledelseskurser/workshops, senest KU’s ledelsesudviklingsprogram for institutledere. Særlige kompetencer og erfaringer inden for strategisk ledelse, organisatoriske ledelsesspørgsmål, økonomistyring, ledelsespsykologi og forandringsledelse, bl.a. på baggrund af fire større organisatoriske fusions- og transformationsprocesser, jeg har haft ansvaret for, samt flere andre i hvilke jeg har deltaget

Forsknings- og undervisningsområder

Europæisk nationalisme og nationale identitetsdannelser i komparativt, historisk og tværkulturelt perspektiv; kulturmøder og interkulturel kommunikation; migration, integration og etniske relationer; politiske kulturer og politisk-kulturel integration i Europa og Nordamerika; transatlantiske relationer; kulturel og politisk globalisering i historisk perspektiv; britisk kultur- og samfundshistorie

Internationale gæsteforelæsninger

Inviterede gæsteforelæsninger, forskningsseminarer og keynotes inden for disse emnekredse ved en lang række internationale universiteter og forskningscentre, herunder Catholic University of Leuven, Belgien; University of Liège, Belgien; Bertelsmanns-Stiftung og EU-Kommissionen, Bruxelles, Belgien; CERI og Sciences Po, Paris, Frankrig; University of Seville, Spanien; Institute of International Relations, Geneva, og Department of Political Science, University of Geneva, Schweiz; University of Limerick, Irland; University of Stirling, UK; University of Oxford, UK; University of Sheffield, UK; University of Birmingham, UK; University of Leeds, UK; University of Surrey, UK; European University Institute, Italien; Dartmouth College, USA; Harvard University, USA; Johns Hopkins University og Institute for Contemporary German Studies, Washington DC, USA; Woodrow Wilson Institute, Washington DC, USA; Kennan Institute, Moskva, Rusland; Tulane University, USA; Foreign Services Institute, State Department, Washington DC, USA; University of North Carolina, USA; Universities of California at Davis and Santa Barbara, USA; University of Oregon at Eugene, USA; University of Illinois at Chicago, USA; McMaster University, Hamilton, Canada; University of Toronto, Canada; Monash University, Australien; University of Stockholm, Sverige; University of Lund, Sverige; Malmö University, Sverige; University of Oslo, Norge; University of Bergen, Norge; University of Trondheim, Norge; University of Helsinki, Finland; Moscow University, Rusland; University of Ljubljana,  Slovenien

Uddannelse og undervisning (herunder ph.d.)

 • Undervisningserfaring over mere end fire årtier, primært på KU og Aalborg Universitet. Herudover undervisningserfaring fra Universitetet i Trondheim, Harvard University og University of Oregon at Eugene
 • Omfattende erfaring med en lang række pædagogisk-didaktiske former, fra storholdsundervisning til projekt- og problemorienteret gruppearbejde
 • Arkitekt bag opbygningen af dels engelskuddannelsen og derefter KA-uddannelser i internationale kulturstudier og turisme- og oplevelsesstudier ved AAU
 • Initiativtager til og koordinator af adskillige internationale samarbejds- og udvekslingsaftaler mhp obligatoriske udlandsophold (semesterlængde) i uddannelsesforløb inden for internationale studier
 • Initiativtager til oprettelsen af akademiske praktikophold (semesterlængde) som obligatorisk del af uddannelsesforløb inden for internationale studier
 • Censorerfaring fra medlemskab af tre censorkorps over en samlet periode på 17 år
 • Omfattende erfaring med PhD-området: PhD-skoleleder; vejleder for 35 PhD-studerende; organisering af og undervisning på PhD-kurser; bedømmelsesarbejde vedr. PhD-afhandlinger såvel i DK som internationalt (fx i USA, Italien, Australien, Norge og Sverige)

Diverse

 • Formandskab for og medlemskab af adskillige bedømmelsesudvalg til videnskabelige stillinger og disputatser, nationalt og internationalt, herunder 12 professoratsudvalg
 • Hovedredaktør, AMID Working Paper Series, SPIRIT Discussion Papers og European Studies Occasional Paper Series (1990-2009)
 • Gæsteredaktør af første nummer af Nordic Journal of Migration Research
 • Referee og anmelder for adskillige tidsskrifter og videnskabelige forlag med speciale inden for internationale relationer og kulturstudier, nationalismestudier samt migrations- og etnicitetsforskning
 • International evaluator og ekstern rådgiver for forskningsråd og private fonde i Storbritannien, Finland, Norge og Sverige
 • Rådgiver og ekspertevaluator, EU’s Forskningsprogrammer.
 • Redegørelse og anbefalinger til Lunds Universitet vedrørende Center for Danmarksstudiers udvikling, status samt fremadrettede struktur og arbejdsportefølje
 • En meget lang række inviterede foredrag ved danske universiteter, højskoler, gymnasier, ministerier og private organisationer  
 • Mange interviews, artikler og udtalelser til nationale og internationale medier om emner relateret til nationalisme og identitetspolitik, migration og integration, globale processer og internationale studier

ID: 1320621