Signe Mellemgaard

Signe Mellemgaard

Lektor

Primære forskningsområder

Min forskning centrer sig især om naturforhold, natursyn, bæredygtighed, naturhistorie i nutidige og historiske kontekster.  Navnlig inden for tre projekter:

1) Forholdet mellem natursyn og naturerfaring, mellem begreber og oplevelser, viden og erfaring, naturdyrkelse og naturbeherskelse - med fokus på Danmark-Norge især i perioden mellem 1780 og 1810. Kort fortalt handler det om konstitutionen af viden om de tre naturriger (sten, planter og dyr) i netværk af 'naturelskere': naturhistorikere, naturhistorisk interesserede borgere , salonværtinder, godsejere, lokale præster, skolebørn og ivrige læsere - og andre aktører -, som det bliver spejlet i (enkeltpersoners eller institutioners) naturaliesamlinger, naturhistoriske lærebøger, bøger til børn om naturhistorie, videnskabelige og praktiske selskaber, diskussioner om skoler, og konkret 'naturelskende' hverdagsliv i forskellige miljøer.  Fokus er bl.a. de forskelligartede betydninger, aktørerne tillægger naturhistorien, og den forskelligartede brug, de gør af den, og dermed også de forskelligartede betydninger af 'naturen'. Jeg arbejder i øjeblikket på at færdiggøre et manuskript til udgivelse på Gads Forlag, foråret 2024.

2) Fra efteråret 2022 er jeg involveret som co-investigator på forskningsprojekt 'Field/work in the Archive - Herbaria as sites of cultural exchange' (leder af Dr. M. Fleming og finansieret af Augustinusfonden), som med udgangspunkt i Statens Naturhistoriske Museums omfattende herbarium vil undersøge herbarier som steder for kulturel udveksling både historisk og nutidigt. Herbariets for en stor del koloniale baggrund i en økonomisk botanik er kun første i en lang række historiske lag i de enkelte samlinger og de enkelte ark, hvorved de er blevet (om)tolket, bestemt, transporteret og transformeret. Projektet udforsker denne komplekse historie med fokus på herbariet som en kontaktzone mellem forskellige praksisser/praksisfællesskaber.

3) Landbrugets ejendomsformer og landbrugets forandringer - i nutidigt og historisk sammenhæng. Hvordan hæmmer eller fremmer forskellige ejendomsformer omstillinger af landbruget? Projektet ser både på dette i nutidigt perspektiv (forskellige ejendomsformer: privat ejendom, kapitalfonde, andelsorganisation mm) og i historisk perspektiv (selveje, jordrentebrug mm.).

Derudover beskæftiger jeg mig med mange sider af etnologiens teori- og metodeproblemer. Dette vedrører både spørgsmål om etnologiens metodiske problemstillinger (især mht. historisk stof) og spørgsmål om kulturhistorieskrivning, kulturteori og faghistorie. Sammen med kolleger fra etnologi har jeg således skrevet og redigeret bogen 'Kultur som praksis' (udkommet på Hans Reitzel), ligesom jeg også har skrevet flere artikler om metodiske udfordringer og faghistoriske emner.

 

 

Interesseområder

Landbrug og bæredygtighed. Ejendomsformer i landbruget - historisk og nutidigt. Naturhistorie og natursyn. Videnskabshistorie i etnologisk belysning; naturhistoriens museologi; botanikkens rolle i transformationen af dansk landbrug 17-1900-tallet. Etnologisk faghistorie og kulturteori;  kulturhistorieskrivning;  etnologiens (historiske) metodeproblemer; hverdagsliv og (historiske) mikroperspektiver. Naturhistoriens kulturhistorie (især Danmark-Norge 1780-1807); natursyn og naturerfaring; kropshistorie; selvets historie; sundhed, sundhedsopfattelser og sundhedspolitik, pædagogikhistorie (især mht naturhistorie).

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og har undervist både i etnologiens teoretiske sider: kulturteori, videnskabsteori og forskningsretninger, i metode og projektarbejde, i levevis og livsvilkår i Danmark i europæisk perspektiv siden 1600 og i tematikker vedr. historiebrug, historiefilosofi, erindringspolitik mm.

 

Udvalgte publikationer

  1. Udgivet

    Kroppens natur. Sundhedsoplysning og naturidealer i 250 år

    Mellemgaard, Signe, 1998, København: Museum Tusculanum.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

ID: 8634