Rasmus Mølgaard Mariager

Rasmus Mølgaard Mariager

Lektor

 

Uddannelse

 • Dr.phil. i historie, Københavns Universitet, 2017
 • Adjunktpædagogikum, Københavns Universitet, 2011
 • Ph.D. i historie, Københavns Universitet, 2003
 • Cand.mag. i historie og filosofi, Københavns Universitet, 1997
 • Historiestudier på University of Thessaloniki, Grækenland, 1994

Tidligere ansættelser

 • Leder: Danish Culture Courses, 2020
 • Gæstelektor: Københavns Universitet, 2015
 • Adjunkt: Københavns Universitet, 2012-15
 • Postdoc: Københavns Universitet, 2010-12
 • Adjunkt: Syddansk Universitet, 2009-10
 • Forsker: PET-Kommissionen, 2005-09
 • Projektforsker: Dansk Institut for Internationale Studier, 2003-05
 • PhD.-stipendiat mv.: Københavns Universitet, 1999-2003
 • Museums- og arkivsektoren, 1997-99 

Forskningsplanlægning og -ledelse

 • Forskningsleder ved "Uvildig udredning af baggrunden for Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan", 2016-
 • Styregruppemedlem af kollektivt forskningsprojet "Epokesiftets årti. Europæisk-transatlantiske transformationsprocesser i politisk kultur, dirkurs og magt i 'de lange 1970'ere'", 2012
 • Styregruppemedlem af forskernetværket "NORCENCOWAR" (Nordic Network of Cold War Researchers), 2008-2012
 • Styregruppemedlem af "Europæisk Détente-Forskernetværk", 2008-09
 • Initiativtager til og medredaktør af "Den Kolde Krig og Danmark. Gads Leksikon" med deltagelse af 70 forskere

Seminarer/workshops/konferencer

 • NEW PERSPECTIVES ON ‘AN EPOCH-MAKING DECADE’: ‘THE LONG 1970s’ AND EUROPEAN-TRANSATLANTIC TRANSFORMATION PROCESSES IN POLITICAL CULTURE, DISCOURSE AND POWER. Closing Conference of the Collective Research Project: An Epoch-Making Decade: ‘The Long 1970s’ and European-Transatlantic Transformation Processes in Political Culture, Discourse, and Power. Schæffergården, November 29-30. Sammen med Poul Villaume. Finansieret af FKK.
 • New Nordic and North European Perspectives on the Cold War: SECURITY, CULTURE, AND TRANSNATIONAL EAST-WEST, NORTH-SOUTH RELATIONS. Closing Conference of the NORDIC AND NORTH/CENTRAL EUROPEAN NETWORK OF COLD WAR RESEARCHERS (NORCENCOWAR) University of Copenhagen / Schæffergården, May 9-11, 2012. Sammen med Ann-Marie Ekengren og Poul Villaume. Finansieret af Nordforsk i regi af NORCENCOWAR
 • International Workshop on "The Long Détente", Københavns Universitet, april 2012. Sammen med Poul Villaume. Finansieret af Nordforsk i regi af NORCENCOWAR
 • Moderator ved og medarrangør af foredragsrække om Danmark og Den Kolde Krig på Det Kongelige Bibliotek, efteråret 2011, i anledning af bogudgivelsen "Den Kolde Krig og Danmark. Gads Leksikon" (Gad 2011)
 • Rights of the Individual during the Cold War. Schæffergården, marts 2011. Sammen med Karl Molin og Kjersti Brathagen. Finansieret af Nordforsk i regi af NORCENCOWAR og Stockholms Universitet
 • Epokeskiftets årti. Europæisk-transatlantiske transformationsprocesser i politisk kultur, diskus og magt i 'de lange 1970ere'. Københavns Universitet, august 2010. Sammen med Poul Villaume. Finansieret af Nordforsk i regi af NORCENCOWAR
 • Politisk overvågning under Den Kolde Krig. Det Kongelige Bibliotek, juni 2010. Finansieret af Det Kongelige Bibliotek
 • Dansk litteratur og kulturdebat mellem velfærdssamfundet og den kolde krig. Syddansk Universitet, maj 2010. Sammen med Nils Gunder Hansen. Finansieret af Syddansk Universitet
 • Historikeren og 'det religiøse'. Københavns Universitet, 2001. Sammen med Jes F. Møller

Medlemskaber / faglige hverv

 • Censor i historie ved landet universiteter, 2018-22
 • Censor i Kulturstudier, Designstudier samt Børne og Ungdomsstudier, ved SDU, 2014-22
 • Kulturministeriets Tilgængelighedsudvalg, 2016-2018 (medlem)
 • Selskab for Samtidshistorisk Forskning, 1997- (fra 2014 medlem af styrelsen)
 • Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 2010- (2011-2017 medlem af styrelsen)
 • Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie, 2014-
 • Bedømmer af ansøgninger til Det Islandske Forskningsråd, 2009
 • Studieleder, Historie, Folkeuniversitetet i København, 2014-2017

Forskningsophold i udlandet

 • Tyskland, 2011
 • Sverige 2011
 • Norge, 2010
 • USA, 2002
 • Storbritannien, 1996, 1998, 2000, 2001, 2003, 2011

Redaktionelle hverv

 • Medredaktør af 1066. Tidsskrift for historie, 1998-2002
 • Medredaktør af Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik, 1988-2005
 • Medredaktør af Tekst & Teser. Arbejdspapirer fra Institut for Historie, 2002-03
 • Dansk landeredaktør af Scandinavien Journal of History, 2009-2018; de sidste par år ligeledes ansvarshavende redaktør

Uddannelse

Cand.mag. (historie og filosofi); Ph.D. (historie); dr.phil. (historie)

ID: 21159075