Per Ole Rindel

Per Ole Rindel

Lektor

Primære forskningsområder

Geografisk og kronologisk specialisering
jernalder og vikingetid i Sydskandinavien, primært førromersk jernalder (bl.a. i netværket SIMB)

Tematisk specialisering:

 • bopladsdynamik og landsbydannelse
 • forsvarsanlæg og befæstede bebyggelser
 • bebyggelse og landskab
 • landskabsarkæologi
 • kontinuitet og forandring

Aktuel forskning

 • Bebyggelse og landskabsudnyttelse i førromersk jernalder ved Grøntoft, Vestjylland
 • Den befæstede landsby fra yngre førromersk jernalder ved Lyngsmose, Vestjylland
 • Den indhegnede landsby fra yngre førromersk jernalder ved Nørre Holsted, Sydjylland

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning

Jeg har undervist på en række kurser på både BA- og KA-niveau inkl.: Arkæologisk periodekursus 3 (neolitikum og bronzealder i Danmark og Nordeuropa); Arkæologisk periodekursus 4 (ældre jernalder); Arkæologisk dokumentation og analyse; Arkæologisk udgravningsteknik; Introduktion til arkæologi; Europæiske forbindelser (og de med dette kursus forbundne ekskursioner ud i Europa); Arkæologisk forskningsprojekt. Hertil kommer vejledning i relation BA-projekter, projektorienterede forløb (KA) og specialer.

Specialevejledning

Jeg vejleder hovedsageligt specialer inden for perioderne jernalder og vikingetid, men også specialer af metodisk karakter.

Vejledning af ph.d.-projekter

Jeg har været hovedvejleder på følgende ph.d. afhandlinger:

 • 2019: Defining Wetlands. New perspectives on wetland living with case studies from early Iton Age in North Zealand, Denmark (m. Tim Flohr Sørensen)
 • 2019: Den typologiske udvikling af østsjællandske huse fra førromersk til germansk jernalder – et værktøj til udredning af bosættelsesmønstre, bebyggelsesudvikling og ressourceområder (m. Tim Flohr Sørensen)
 • 2021: I konflikt med det sædvanlige. Social kompleksitet i Vestjyllands hav- og fjordlandskab i perioden 1-1200 e.Kr. (med Tim Flohr Sørensen og Daniel Löwenborg)

ID: 13976