Niklas Olsen

Niklas Olsen

Professor

I am Professor in Political Thought at the University of Copenhagen. I specialize in twentieth century European history with a particular focus on political ideology, economic thought and academic culture. From 2017 to 2020, I was Associate Professor in European history at the University of Copenhagen and Chair of Centre of Modern European Studies (CEMES) also at the University of Copenhagen. I hold degrees in history from UCPH (MA) and the EUI (PhD). Moreover, I have studied at UCLA and been a visiting researcher at the Institute for Advanced Study in the Humanities at Essen. 

I am currently in charge of the research project "Key Actors - Peopling the Neoliberal Economy', which is funded by the Danish Independent Research Fund and runs from September 2019 until September 2021. I am also part of the research project Neoliberalism in the Nordics, run by Professor Jenny Andersson (Uppsala University), and funded by the Swedish Riksbank until 2025. 

Select publications:

Niklas Olsen, Johan Östling & David Heidenblad Larsson, eds., 2020, Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia, Routledge.

Niklas Olsen, 2018, The Sovereign Consumer: A New Intellectual History of Neoliberalism, Palgrave Macmillan.

Niklas Olsen & Rasmus Mariager, eds., 2018, Venskab og Fjendskab: Danmark og Tyskland i det 19. og 20. århundrede, Den Danske Historiske Forening.

Niklas Olsen & Jacob Jensen, eds., 2016, “Theme Issue: Neoliberalisme”, Slagmark: Tidsskrift for Idéhistorie.

Niklas Olsen & Poul Fritz Kjær, eds., 2016, Critical Theories of Crisis in Europe: From Weimar to the Euro, Rowan and Littlefield.

Niklas Olsen, Palle Roslyng Jensen & Karl Christian Lammers, eds., 2015, Nazismen, universiteterne og videnskaben i Danmark, Museum Tusculanum.

Niklas Olsen & Hagen Schulz-Forberg, eds., 2014, Re-Inventing Western Civilisation: Transnational Reconstructions of Liberalism in Europe in the Twentieth Century, Cambridge Scholars Publishing.

Niklas Olsen, Jeppe Nevers & Casper Sylvest, eds., 2013, Dansk liberalisme i internationalt perspektiv, Syddansk Universitetsforlag.

Niklas Olsen, 2012, History in the Plural. An Introduction to the Work of Reinhart Koselleck, Berghahn Books (appeared in paperback in 2014, subject of 16 reviews).

Niklas Olsen & Henning Trüper, eds., 2008, Cultural sites of historical writing. Perspectives on rhetoric, practice and politics, Storia della Storiografia, 53.

Niklas Olsen, Jens Busck & Jeppe Nevers, eds., 2007, Reinhart Koselleck: Begreber, tid og erfaring. En tekstsamling. Oversat af Jens Busck, Hans Reitzel.

Niklas Olsen & Morten Dyssel Mortensen, eds., 2005, Tyske intellektuelle i det 20. århundrede, Gyldendal.

Niklas Olsen & Morten Bendix Andersen, eds., 2004, 1968: Dengang og nu, Museum Tusculanum.

Primære forskningsområder

I current supervise the following PhD-project

 • Truslen mod Danmark – teleovervågning i Danmark 1916-1947 (Jacob Vrist Nielsen, University of Copenhagen)

I have co-supervised the following PhD-projects

 • Demokratibegrebets udvikling i efterkrigstidens danske samfund (Jesper Vestermark Køber, University of Copenhagen)
 • Visions of Politics as Economics (Jacob Jensen, Aarhus University)
 • Message from Geneva: The Public Legitimation Strategies of the League of Nations and their Legacy, 1919-1946 (Emil Eiby Seidenfaden, Aarhus University)

 

I have supervised the following MA-theses:

 • "- vi ses i Teen Club'en", Gladsaxe Teen Club mellem velfærdsstat og ungdomsoprør, 1965-1969 (Janus Clausen) 
 • Venstre og Det Konservative Folkeparti i velfærdsstaten, en analyse af udviklingen i de to partiers ideologiske sprog og politiske identiteter i perioden 1945-1963 (Nynne-Cecilie Kelsager Schmidt)
 • Liberale udfordringer, en undersøgelse af brugen af politiske begreber samt opfattelser af liberalisme og demokrati i årene 1971-1982 blandt liberale i Venstre (Jesper Vestermark Køber)
 • Internationalisme i støbeskeen: Det liberale fredsprojekt i Danmark 1882-1914 (Kresten Lindskov)
 • Venstres vej til "Danmarks liberale parti", en analyse af Venstres liberale identitet i perioden 1948-1963 (Marie Schiøler)
 • Hinsides højre og venstre? – Anarkistiske kapitalister i statens århundrede (Jacob Jensen)
 • The Social Democratic Federation: A 30-Year British Experiment with Marxist Ideology, 1881-1911 (Willem Osuch)
 • Nye liberalismer i Danmark, 1982-1993 (Kristian Kragskov Larsen)
 • Fra tilskueruroligheder til hooliganisme – En makrohistorisk undersøgelse af hooliganismens tilblivelse, karakteristik og udvikling i England og Danmark (Esben Kold Lykkegaard)
 • Kampen om social retfærdighed: En morfologisk analyse af Bleeding Heart Libertarianismens ideologi som udtrykt i John Tomasis 'Free Market Fairness' (Jesper K. Kristensen)
 • Dansk presses dækning af Silvio Berlusconi og postfascismen, 1994 & 2001-2006 (Christian Weber)
 • Forsorgsdiktaturet DDR: en undersøgelse af forholdet mellem DDR og befolkningen i perioden 1975-1985 (Carsten Rasch)
 • Erindring som politisk redskab i national identitetskonstruktion: en diskursiv analyse af DDR-erindring med udgangspunkt i Sachsen (Stefanie Signe von der Recke)
 • 'Linke Leute von Rechts' - Dansk Samlings ideologiske 'tredje standpoint' i forhold til den europæiske kristendemokratisme i perioden 1936-1947 (Jesper Lillelund)
 • "Saa mange bevæbnede har jeg aldrig set" - en undersøgelse af fascismebegrebets udvikling i danske aviser 1922-25 (Emil Eiby Seidenfaden)
 • Rights of Man or Human Rights? Menneskerettigheder i historisk kontekst (Camilla Dølpher)
 • Indførsel og udbredelse af Public Choice teori i Danmark (Rasmus Remigius Berg)
 • Karl Mannheims viden om at vide: politisk som virkelighed, Tyskland 1920-1933 (Lise Groesmeyer)
 • "Forbrugerne har i sidste ende magten": En begrebshistorisk analyse af forbrugeren som kerneliberalt begreb hos Venstre, ca. 1970-1980 (Simon Langkjær)
 • Forbrugerne og fødevarerne, 1970-2000 (Nanna Kathrine Nørgaard Wienecke)
 • Cultural Neoliberalism & Hegemony at the Chef's Table (Mikkel Westergaard)
 • Vejen til demokrati: Et formidlingsspeciale om demokratiets udvikling og brug af læringsrollespil i gymnasieundervisning (Katrine Nielsen)
 • Hvad gjorde velfærdsstaten ved Det Radikale Venstre? En analyse af udviklingen i de radikales ideologiske sprog og politiske identitet i perioden fra 1945-1960 (Cæcilie Stougaard)
 • Demokratiske perspektiver i neoliberal ideologi: En historisk analyse af ordoliberalismen og de to Chicagoskoler (Frederik Fog Refshauge)
 • Filosofien, Gud og historien. Konservative diskurser i 1830ernes Danmark (Jakob Maarup)
 • Den nødvendige undtagelsestilstand: En analyse i konstrutionen af undtagelsestilstand ved italesættelse af flygtninge som trussel i perioden 2014-2016 (Mathias Lessing Jensen)
 • En stemme for folket: En populistteoretisk analyse af Dansk Folkeparti (Thorbjørn Rose Valentin)
 • "Det knager i Samfundets Fuger og Baand": Individ, stat og marked i Socialdemokratiets ideologi fra 1982 til 1993 (Rasmus Knold Andersen)
 • Den karrige, den ødsle og den resolutte: En analyse af forbrugerkarakteristika i midten af 1700-tallet (Julie Nørbæk Jensen)
 • "Den, der lever stille, lever godt": Erhvervsdrivende fondes rolle i velfærdsstaten (Anders Stein Knudsen)
 • "En bedre service til en billigere pris": En undersøgelse af ideer, begreber og reform vedrørende offentlig ledelse i Danmark fra 1970'erne til 1993 (Nanna Højer Søe-Jensen)
 • Den gode strid - Tidsskriftet Øjeblikket: Kampen for økonomisk og åndelig frihed i efterkrigstidens Danmark (Kristian Borg Sandberg Petersen)
 • Revolutionær konservatisme: Modernitet og myte. Den revolutionære konservatisme i forfatterskaberne hos Oswald Spengler, Ernst Jünger, Carl Schmitt og Arthur Moeller van den Bruck i konteksten af den konservative revolution 1918-1933 (Mads Kristian Ottesen)
 • "Men spørgsmaalet er, om den skal have monopol": det danske statsmonopol på elektroniske medier i Folketingets debatter fra 1959 til 1986 (Christoffer Frederik Koch)
 • 8 timers arbejdsdagen og dens revolutionære kontekst i perioden omkring 1. verdenskrig (Stefan Højlund-Nielsen)
 • Political Catholicism and European Integration: An Analysis and Discussion of the Impact of Christian Democratic Ideology and Conceptions of Democracy on Postwar European Integration Processes (Anders Winsløw)
 • Danske privatiseringsnarrativer: Fornuft og konkurrence (David Preene)
 • "Samfund under forandring": En intellektuel historie om dansk fremtidsforskning, 1967-1970 (Rasmus Skov Andersen)
 • Mellem udlændinge og økonomisk liberalisme - En undersøgelse af forbindelsen mellem udlændingepolitik og økonomisk politik hos Liberal Alliance og Nye Borgerlige (Elias Otto Monberg Jarløv)
 • Kampen om friheden - En undersøgelse af Venstres frihedssyn og liberalisme i debatten om frihedsrettighederne 2001-2019 (Rasmus Skovgaard Matthiesen)

ID: 18505304