Kristine Bülow Clausen
Kristine Bülow Clausen

Undervisningsassistent, Videnskabelig ass.

Sprogkundskaber

Dansk, engelsk, fransk, tysk og italiensk

Uddannelse

Mag.art. Klassisk Arkæologi

ID: 6458877