Karl-Erik Frandsen
Karl-Erik Frandsen

Lektor emeritus

Jeg blev lige efter min kandidateksamen i 1967 ansat som amnuensis senere lektor i historie ved Københavns Universitet og det har jeg været lige siden.

I 1983 forsvarede jeg min disputats om dyrkningsstrukturerne i landbruget i Danmark i 1680-erne. Jeg har i mange år haft valgte tillidsposter som studieleder og institutleder.

Sprogkundskaber

 

Jeg er god til dansk, tysk og engelsk. Jeg har læse- og talefærdighed i polsk og fransk.

Uddannelse

cand.mag. (historie/geografi)

ID: 4092