Jakob Linnet Schmidt

Jakob Linnet Schmidt

Ph.d. stipendiat

Mine primære forskningsinteresser er inden for dansk udenrigspolitik, hvor jeg bl.a. har beskæftiget sig med forskellige aspekter af dansk sikkerhedspolitik, forsvarspolitik og militær aktivisme fra den kolde krigs slutfase og frem til i dag.

Pt. arbejder jeg på et ph.d.-projekt om dansk forsvarspolitik i perioden 1984-2004. Her undersøger jeg bl.a., hvordan skiftende trusselsbilleder manifestere sig i den forsvarspolitiske beslutningsproces.

ID: 172948047