Anton Sylvest Lilleør

Anton Sylvest Lilleør

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Mit ph.d.-projekt (2021-2025) er et forsøg på at skrive vælgernes historie i dansk politik. Vælgerne anskuer jeg både som politisk-retsligt subjekt konstitueret af valgretten og som objekt for først valgstatistikkens og senere vælgerforskningens og meningsmålingernes vidensproduktion. Denne subjekt-objekt relation udgør et omdrejningspunkt i mit projekt. Mere generelt tematiserer mit projekt forholdet mellem statistikken og det repræsentative styre i et historisk såvel som i et teoretisk perspektiv. Vejleder: Niklas Olsen.

Blandt meget andet interesserer jeg mig for demokrati, politisk historie, politisk tænkning, videnskabsfilosofi og videnshistorie.

Jeg har en kandidat og bachelor i samfundsfag med sidefag i historie og en bachelor i statskundskab fra Københavns Universitet. Som en del af min kandidat læste jeg filosofi på Université Paris-Sorbonne (Paris IV).

Jeg har tidligere undervist i historie og samfundsfag (Sankt Annæ Gymnasium og Helsingør Gymnasium), retsfilosofi og retssociologi (Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet) samt videnskabsteori, politisk teori og sociologi (Institut for Statskundskab, Københavns Universitet).

ID: 143264244