Ph.d.-stipendiat på Saxo-Instituttet

Ph.d.-forskningsprojekter er væsentlige og højt værdsatte bidrag til den samlede forskning på Saxo-Instituttet inden for fagområderne historie, etnologi, filologi (græsk/latin) og klassisk og forhistorisk arkæologi. Ph.d.-stipendiater gennemgår et 3-årigt forskeruddannelsesforløb, der afsluttes med en afhandling som forsvares med henblik på at erhverve ph.d.-graden. Målet med forskeruddannelsen er at udvikle og styrke ph.d.-projekterne, og at give stipendiaterne optimale vilkår for at skrive en afhandling på højt internationalt niveau og erhverve en ph.d.-grad på den normerede tid.

Saxo-Instituttet har ca. 30 indskrevne ph.d.-stipendiater med hver deres forskningsprojekt. De er tilknyttet en hovedvejleder, der er ansat ved instituttet. Forskningsprojektet kan være del af et større projekt, eller det kan være enkeltstående. Det væsentlige er, at den stipendiaten under indskrivningsperioden får bedst mulige betingelser for at give forskningsprojektet faglig tyngde og at forankre det i specialiserede forskningsmiljøer både i Danmark og internationalt. 

Forskeruddannelsen

Med ph.d.-uddannelsesforløbet vil vi sikre, at forskningsprojekterne integreres i fagligt kompetente dialoger og får kvalificeret feedback. Ph.d.-stipendiater kan trække på højtestimerede forskeres kompetencer gennem vejledning, gæsteophold på udenlandske forskningsinstitutioner og som deltagere i internationale konferencer, seminarer, masterclasses og andre faglige arrangementer.

Under forskeruddannelsen varetager ph.d.-stipendiater ofte også undervisning af kurser for universitetsstuderende, og de gennemfører selv et antal fagligt relevante kurser udbudt på ph.d.-niveau i Danmark eller udlandet. Det tilstræbes at alle Saxos ph.d.-studerende opholder sig i en længere sammenhængende periode ved et andet forskningsmiljø i udlandet under deres forskeruddannelsesforløb.

Andre kompetencer

Ud over den formelle forskeruddannelse opnår ph.d.-stipendiater også mange andre kvalifikationer undervejs. De styrer et omfattende og komplekst forskningsprojekt med en klar deadline, skaber internationale forskningsnetværk, organiserer seminarer og konferencer, redigerer publikationer, og har ofte en vidtfavnende formidlingserfaring når de afslutter ph.d.-forløbet. Ph.d.-stipendiater deltager i mediedebatter, skriver blogs, kronikker og artikler online og i trykte medier, holder foredrag og stiller i det hele taget op til populære arrangementer. Foruden deres specialistviden er ph.d.-stipendiater fra Saxo fremragende kultur- og samfundsanalytikere, har ofte udviklet indgående it-kompetencer i forbindelse med deres forskningsprojekter og er velfunderede i flere sprog.

Kontakt Saxo-Instituttets ph.d.-koordinator  Søren Rud, hvis du vil vide mere om ph.d.-miljøet på instituttet.