Anton Sylvest Lilleør

Anton Sylvest Lilleør

Ph.d. stipendiat

I mit ph.d.-projekt (2021-2025) undersøger jeg konstitueringen af vælgerne som centralt subjekt i dansk politik. Vejleder: Niklas Olsen.

Blandt meget andet interesserer jeg mig for demokrati, politisk tænkning, videnskabsfilosofi og videnskabshistorie.

Jeg har en kandidat og bachelor i samfundsfag med sidefag i historie og en bachelor i statskundskab fra Københavns Universitet. Som en del af min kandidat læste jeg ved filosofiinstituttet på Université Paris-Sorbonne (Paris IV).

Jeg har tidligere undervist i historie og samfundsfag (Sankt Annæ Gymnasium og Helsingør Gymnasium), retsfilosofi og retssociologi (Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet) samt videnskabsteori, politisk teori og sociologi (Institut for Statskundskab, Københavns Universitet).

ID: 143264244