Helle Lindes Kulturfond

Fonden har til formål at støtte udforskningen og formidlingen af Københavns historie. Den blev oprettet i henhold til testamente af fhv. stadsarkivar Helle Linde med virkning fra 2001 med en arv til Helle Lindes Kulturfond på 1.385.319 kr.

Helle Lindes Kulturfond yder støtte til personer, institutioner eller projekter, der har tilknytning til Københavns historie. Fondens formål er almennyttigt.

Læs mere om Helle Lindes Kulturfond.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist:
1. november 2021