Opslag

Der indkaldes ansøgninger til Landsdommer V. Gieses Legat. Ifølge fundatsen kan der ydes tilskud til udgivelse i værdigt udstyr af historiske, litteraturhistoriske, kunsthistoriske, sproghistoriske, geologiske, geografiske og arkæologiske værker. Værkernes forfattere skal være danske, og udgivelsen skal finde sted i Danmark. Som regel ydes der ikke tilskud til bøger, i hvis kalkule der indgår løn eller honorar til forfatteren. Ansøgningen bør indeholde:

  1. oplysninger om værkets indhold, helst vedlagt en indholdsfortegnelse
  2. oplysninger om bogens udstyr (typografi, indbinding, illustrationer m.v.)
  3. detaljeret budget over fremstillingsomkostningerne, så vidt muligt vedlagt indhentede trykketilbud.
  4. oplysning om det beløb, der søges fra Gieses Legat
  5. oplysninger om evt. søgt eller opnået støtte til samme formål fra anden side

Der vedlægges et kort CV og en publikationsliste for forfatteren (eller redaktøren).

Ved ph.d.-afhandlinger, som ønskes udgivet, vedlægges bedømmelsesudvalgets indstilling.

Der benyttes ikke ansøgningsskema. Ansøgninger kan indsendes enten pr. brev eller elektronisk til:

Landsdommer V. Gieses Legat
c/o Birgit Hüttmann
Saxo-Instituttet
Karen Blixens Plads 8
2300 København S
E-mail: bhu@hum.ku.dk.

NB: Hvis ansøgningen indsendes elektronisk, skal den og alle bilag samles i én pdf-fil.

Ansøgningsfrist 1. maj 2022

Ansøgninger modtaget efter den 1. maj 2022 vil ikke blive taget i betragtning. Bestyrelsen holder uddelingsmøde ca. en måned efter ansøgningsfristens udløb.

Yderligere oplysninger:

Birgit Hüttmann
bhu@hum.ku.dk
Telefon: 35 32 94 60