Opslag

Der indkaldes ansøgninger til Landsdommer V. Gieses Legat. Ifølge fundatsen kan der ydes tilskud til udgivelse i værdigt udstyr af historiske, litteraturhistoriske, kunsthistoriske, sproghistoriske, geologiske, geografiske og arkæologiske værker. Værkernes forfattere skal være danske, og udgivelsen skal finde sted i Danmark. Ansøgningen bør indeholde:

  1. oplysninger om værkets indhold, helst vedlagt en indholsfortegnelse
  2. oplysninger om bogens udstyr (typografi, indbinding, illustrationer m.v.)
  3. detaljeret budget over fremstillingsomkostningerne
  4. oplysning om det beløb, der søges fra Gieses Legat
  5. oplysninger om evt. søgt eller opnået støtte til samme formål fra anden side

Der vedlægges et kort CV og en publikationsliste for forfatteren (eller redaktøren).

Ved ph.d.-afhandlinger, som ønskes udgivet, vedlægges bedømmelsesudvalgets indstilling. Ansøgningen og alle bilag sendes samlet i én pdf.

Der benyttes ikke ansøgningsskema. Ansøgninger kan indsendes enten pr. brev eller elektronisk til:

Landsdommer V. Gieses Legat
c/o Birgit Hüttmann
Saxo-Instituttet
Karen Blixens Plads 8
2300 København S
E-mail: bhu@hum.ku.dk.

Ansøgningsfrist 1. maj 2021

Ansøgninger modtaget efter den 1. maj 2021 vil ikke blive taget i betragtning. Bestyrelsen holder uddelingsmøde ca. en måned efter ansøgningsfristens udløb.

Yderligere oplysninger:

Birgit Hüttmann
bhu@hum.ku.dk
Telefon: 51 29 99 01