Historie

Legatet er stiftet af Valdemar Giese ved et testamente af 12. juni 1943, knap otte år før hans død i 1951. Giese blev født i 1875 på Frederiksberg; han var søn af kommunelærer Th. Giese og dennes hustru Marie (født Berg). Valdemar Giese blev student fra Metropolitanskolen i København i 1893, læste jura og tog sin kandidateksamen i 1900. Frem til 1909 var han dernæst sagførerfuldmægtig, fra 1904 desuden assistent i justitsministeriet. I 1910 blev Giese sekretær i overværgerådet, fra 1912-22 var han ekspeditionssekretær sammesteds og desuden fuldmægtig i justitsministeriet. I årene 1915-21 var han fungerende kontorchef i direktoratet for fængselsvæsenet. I 1922 blev han udnævnt til dommer i Østre Landsret, hvad han var til sin pensionering i 1945. Han blev udnævnt til Kommandør af 2. grad af Dannebrog og Dannebrogsmand. 

Bag denne retlinede embedsmandskarriere uden svinkeærinder kender vi kun til få private kendsgerninger: Giese blev gift i 1943 med Elisabeth Bech, som var næsten 12 år yngre end han (født 1887). Hun har ved ægteskabets indgåelse været 56 år, han 67. Ægteparret boede ved landsdommerens død på Frederiksberg (Alhambravej 18) og ligger begravet på Frederiksberg ældre kirkegård. I gravstedet hviler også et yngre familiemedlem, Ea Aaholm, født Buch (1927-2007).