Bestyrelse


Vincent Gabrielsen

(f. 1950)

Formand for bestyrelsen

Dr. phil., professor i antikkens historie
Københavns Universitet

Vincent Gabrielsen

Vigtigste forskningsområder: Social og økonomisk historie, epigrafik, hellenistisk historie, flåde- og maritimhistorie. Medlem af bestyrelsen for Landsdommer V. Gieses Legat siden 2003, formand fra 2008.Johnny Kondrup

(f. 1955)


Dr. phil., professor i Nordisk litteratur
Københavns Universitet

Johnny Kondrup

Vigtigste forskningsområder: Biografi og selvbiografi; dansk litteraturhistorie, især 1800-1950, editionsfilologi, editionshistorie, Søren Kierkegaard. Medlem af bestyrelsen for Landsdommer V. Gieses Legat siden 2008.Maria Fabricius Hansen

(f. 1964)

Dr. phil., lektor i Kunsthistorie, Københavns Universitet

Foto: Linus Klemp

Vigtigste forskningsområder: Italiensk billedkunst og arkitektur fra senantik til ca. 1600 med fokus især på antikreception og forholdet mellem kunst og natur. Medlem af bestyrelsen for Landsdommer V. Gieses Legat siden 2016.