Velkommen til Alumneforeningen for Klassisk Arkæologi

Alumneforening for Klassisk Arkæologi er et socialt og fagligt forum for alle med en grad i Klassisk Arkæologi.

Gennem alumneforeningen får du mulighed for at deltage i sociale og faglige arrangementer samt for at netværke med tidligere studiekammerater og nuværende studerende.

Arrangementerne fungerer som en platform for videns- og erfaringsudveksling, hvor ressourcerne hos den enkelte sættes i spil til glæde for alumnefællesskabet og for faget Klassisk Arkæologi som helhed.

Formålet med Alumneforeningen for Klassisk Arkæologi er gensidigt at styrke netværket mellem alumner fra faget Klassisk Arkæologi på Københavns Universitet og det faglige miljø på universitetet. Derudover arbejder foreningen på at styrke relationen mellem fagets studerende og de mange og forskelligartede miljøer, hvor klassiske arkæologer arbejder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mød os på