Katrine Syppli Kohl
Katrine Syppli Kohl

Gæsteforsker

Sprogkundskaber

Dansk, engelsk. 

Uddannelse

Cand. soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse

ID: 21919747