26. juni 2014

Nyt netværk for kuratoriske studier

Anne Folke Henningsen, Saxo-Instituttet, og Malene Vest Hansen, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) har modtaget en bevilling på 1.006.232 kr. til konferencer og øvrige aktiviteter for et nyt forskningsnetværk ”Research Network for Studies in the Curatorial” med forankring på IKK. Bevillingen strækker sig frem til 2016.

- Kuratering – det at lave udstillinger – er i dag en særlig og betydningsskabende praksis. Mange museer er i stigende grad gået væk fra permanente udstillinger og har i stedet valgt at præsentere publikum for midlertidige udstillinger, der skal nå publikum på nye måder. Vi vil gerne gribe dette fokus på kuratering og skabe ny forskning om produktion af både midlertidige og mere permanente udstillinger, siger Anne Folke Henningsen.

Hvad skal udstilles? Og hvordan? Det skal det nye netværk i kuratoriske praksisser undersøge.

Både for universitets- og museumsverden
Netværket skal samle et tværfagligt hold af kunst- og kulturforskere fra såvel museumsverden som universitetsverden - både etablerede og yngre, danske og
internationale, primært nordiske, for at sætte fokus på de kulturelle betydninger af kuratering i forhold til produktion af viden.

- Det tværfaglige og tværinstitutionelle fokus skal styrke forståelsen af kuratorrollen og udstillingens skiftende betydning i dagens samfund samt stile mod at danne en platform for at udvikle fremtidige forsknings- og uddannelsesaktiviteter på feltet, fortæller Anne Folke Henningsen.

Aktiviteter
”Research Network for Studies in the Curatorial” vil afholde to konferencer –
den første konference vil allerede blive afholdt i oktober 2014 (konferencen vil
blive annonceret på saxo.ku.dk). Derudover er der planlagt tre seminarer/workshops
og et ph.d.-seminar. Netværket forventes også at publicere temaudgaver af
internationale tidsskrifter samt en antologi.