Constructing EuroMan. The Enactment of Regional Identity-formation in the European Integration Process

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Regionerne i Europa har indenfor de seneste årtier fået en ny rolle. Fra at blive håndteret som den perifere del i en center-periferi problematik, betragtes regioner i stigende grad som motorer i udviklingen mod større vækst og sammenhængskraft i EU. Det ændrede syn på regionerne skal ses i lyset af økonomiske globaliseringsprocesser og nationalstaternes ændrede betydning, hvilket afspejles i et tilsvarende paradigmeskifte indenfor økonomiske og politologiske teorier om regional udvikling. Disse teorier kan samles under overskriften Den nye regionalisme.  

Denne artikel tager afsæt i det ændrede syn på regionernes rolle i Europa, sådan som det tager sig ud på EU-politisk plan og i teorier om Den nye regionalisme. Med den nye regionalisme stadfæstes en idealtypisk aktør, som er innovativ, og som deltager rationelt-strategisk i den regionale udvikling. Fra økonomisk hold betragtes de nye regioner som del af den vidensøkonomiske udvikling, hvilket forstærker den enkelte aktørs muligheder for innovation og udvikling. Fra politologisk side kædes den ny regionalisme ofte sammen med nye former for regeringsførelse, såsom cross-border og multi-level governance og fremvæksten af nye, multiple identiteter. Et fællestræk ved økonomiske og politologiske teorier om den nye regionalisme er således en kobling mellem regionalisering, identitetsdannelse og en bestemt aktørtype.  Det er artiklens ærinde at problematisere denne kobling på baggrund af etnografiske studier udført af forfatterne i henholdsvis Catalonien og den polsk-tyske grænseregion, i grænsebyen Görlitz-Zgorzelec. Det bliver belyst, hvordan regionaliseringsprocesser og implementeringen af fælleseuropæisk regionalpolitik håndteres i praksis, og diskuteret hvilke konsekvenser det har for teorier om ny regionalisme og identitetsdannelse.


 

 

[1] Det øverste foto viser en række bannere fra Görlitz, som refererer til den historiske provins Schlesien/Slask

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftEthnologia Scandinavica
Vol/bind38
Sider (fra-til)39-60
Antal sider21
ISSN0348-9698
StatusUdgivet - 2008

ID: 6071251