Tiltrædelsesforelæsning - professor Ulrik Langen – Københavns Universitet

Forside > Webcast > Tiltrædelsesforelæsnin...

Tiltrædelsesforelæsning

Se professor Ulrik Langens tiltrædelsesforelæsning: Historien er gammel og gerrig - En forelæsning om forholdet mellem historie og fortælling, afholdt 19/9 2012.