12. december 2014

Udforskning af fedmebilleder

Carlsbergfondet har bevilliget 1.6 millioner kroner til postdocprojektet ‘Picturing Fatness c. 1850-1998. A history of how visual depictions have shaped medical knowledge’, af Anne Katrine Kleberg Hansen ved Saxo-Instituttet. Som en del af projektet skal Anne Katrine Kleberg Hansen opholde sig et år ved Oxford Universitet/University of Oxford.

Sidst i 1920erne og først i 1930erne arbejdede den danske læge Ejnar Jarløv (1888-1961) med at etablere en typografi for fedme ved hjælp af klinisk fotografi.

Sidst i 1920erne og først i 1930erne arbejdede den danske læge Ejnar Jarløv (1888-1961) med at etablere en typografi for fedme ved hjælp af klinisk fotografi.

Billeder af en epidemi
I 1998 erklærede WHO (World Health Organization), at fedme var en epidemi. I tiden op til erklæringen blev det kropslige fænomen ’fedme’ i stigende grad genstand for produktion af viden indenfor sundhedsvidenskaberne/lægevidenskaben. Dette projekt undersøger de forskellige måder, hvorpå fedme som medicinsk fænomen er blevet illustreret og skabt gennem brug af billeder og andre visuelle fremstillinger.

Produktion af medicinsk viden
Projektet tager udgangspunkt i den grundlæggende opfattelse, at billeder og andre visuelle fremstillinger bidrager til såvel at informere som at danne medicinsk viden, og billederne afspejler derfor ikke blot den aktuelle viden på et givet tidspunkt i historien.

’Fedme’ skal forstås i et historisk perspektiv
De forskellige visuelle fremstillinger – som for eksempel diagrammer eller fotografi – er derfor ikke kun forskellige måder at illustrere det samme problem eller fænomen, men de viser os i højere grad, hvordan fedme i et historisk perspektiv er blevet dannet som begreb og praktiseret indenfor medicinsk forskning.

Anne Katrine Kleberg Hansen indgår i Humanistisk Sundhedsforskningsgruppe og
BioHistory Group ved Saxo-Instituttet. Du kan læse mere om Humanistisk
Sundhedsforskningsgruppe på humhealth.ku.dk.


Du kan læse mere om Carlsbergfondet på carlsbergfondet.dk