11. december 2014

Spænding mellem demokrati og retsstat i antikkens Grækenland undersøges i nyt projekt

Carlsbergfondet har bevilliget 1.2 millioner kroner til Anders Dahl Sørensen og projektet ‘Nomos or Demos? The rule of law and the power of the people in Greek political thought’, som vil blive udført på Afdeling for Græsk og Latin ved Saxo-Instituttet.

Foto: The American School of Classical Studies at Athens, Agora Excavations.

'Stele' med et relief, der viser gudinden Demokratia, som kroner folket (den gamle mand Demos), ca. 337 f.kr. Foto: Craig Mauzy, The American School of Classical Studies at Athens, Agora Excavations.

Retsstat og demokrati
Retsstatsprincippet fremhæves ofte som en bærende sølje i vores moderne demokrati. Men er det egentlig særlig demokratisk, at folkets politiske selvbestemmelse er begrænset og reguleret af på forhånd fastsatte love of regler?

Undersøgelse af antikke tænkere
Projektet vil undersøge, hvordan den potentielle spænding mellem demokrati og retsstat for første gang blev artikuleret og udnyttet af antikkens politiske tænkere. Anders Dahl Sørensens ledende ide er, at den fortolkning af princippet om en ’retsstat’, vi finder hos demokratikritiske filosoffer som Platon og Aristoteles, repræsenterer et bevidst forsøg på at trække tæppet væk under demokratiet i Athen og dets egen selvforståelse.

Nomos eller demos
Demokraterne fremhævede respekt for lovene som et særlig demokratisk princip. Men filosofferne indvendte, at hvis loven (nomos) virkelig skal være den øverste politiske autoritet, så kan folket (demos) ikke også være det.

Læs mere om Carlsberg fondet på carlsbergfondet.dk