Rasmus Mariager forsvarer sin doktorafhandling: 'Den vesttyske forbindelse' – Københavns Universitet

Forside > Nyheder > Rasmus Mariager forsva...

05. september 2017

Rasmus Mariager forsvarer sin doktorafhandling: 'Den vesttyske forbindelse'

Fredag den 29. september 2017 kl. 13.00 forsvarer Rasmus Mølgaard Mariager afhandlingen Den vesttyske forbindelse. Studier i det sikkerhedspolitiske opbrud i Socialdemokratiet, dansk partipolitik og civilsamfund, ca. 1976-1988 (bd. 1-2) for den filosofiske doktorgrad.

Forsvaret finder sted på Købenavns Universitets Søndre Campus (KUA) i auditorium 23.0.50.

Officielle opponenter er professor Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet,
professor Rolf Tamnes, Institutt for Forsvarsstudier, Oslo, og professor Poul Villaume, Københavns Universitet.

Se også  Saxos kalender :

http://saxo.ku.dk/kalender/2017/rasmus-moelgaard-mariager-forsvarer-sin-doktorafhandling-den-vesttyske-forbindelse./