30. september 2014

Nyt projekt om hverdagsmødet mellem asylansøgere og indbyggere i Jelling

Birgitte Romme Larsen

Birgitte Romme Larsen

Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation (FKK) har bevilliget 2.2 millioner kroner til Birgitte Romme Larsen og hendes postdoc-projekt Practicing neighborliness in public space: an ethnographic study of everyday social encounters among asylum seekers and local residents in rural Denmark.

Projektet huses af Saxo-Instituttet og Center for Advanced Migration Studies (AMIS) og udgør et etnografisk studie af det hverdagslige møde mellem asylansøgere og lokale indbyggere i en mindre dansk by, landsbyen Jelling i det sydlige Jylland (3.300 indbyggere).

De isolerede flygtninge
Hvert år ankommer nogle tusinde asylansøgere til Danmark. I den danske offentlige og politiske debat er der ofte stort fokus på flygtninge og indvandreres 'integration', men i forhold til asylansøgere, hvis fremtid i Danmark endnu er uvis, har fokus imidlertid traditionelt været på 'ikke-integration'. Stort set samtlige asylcentre i Danmark er afsidesliggende placeret, sommetider kilometer fra nærliggende landsbyer, og etablering af nye centre møder ofte lokal modstand.

Særtilfældet Jelling
I Jelling findes et asylcenter, som på flere områder skiller sig ud, ikke alene ved at være placeret i selve bymidten. Inden for selve asylcenterområdet finder man også en række lokale kommunale institutioner (børnehave, vuggestue og ungdomsklub), placeret side om side med centrets egne tilsvarende institutioner. I Jelling ser man med andre ord et usædvanligt møde mellem asylansøgere og faste indbyggere, der i det daglige bevæger sig rundt i det samme lokale, offentlige rum.

Kvalitativ undersøgelse af hverdagsmøde
Projektet undersøger, på hvilke måder det daglige fysiske møde leder til forskellige former for naboskab og sociale relationer i hverdagen, på tværs af kulturel baggrund, etnicitet og formel status. Birgitte Romme Larsen vil udforske denne problemstilling gennem kvalitativ indsamling af data i form af interviews og deltagerobservation, udført blandt lokale indbyggere og asylansøgere i Jelling.

Læs mere om bevillingen på Det Frie Forskningsråds website.