25. januar 2018

Nyudnævnt kongelig ordenshistoriograf

Hendes Majestæt Dronningen har udnævnt professor (mso), lektor, ph.d. Jes Fabricius Møller til kongelig ordenshistoriograf fra den 1. marts 2018.

Jes Fabricius Møller afløser kammerherre, professor, dr.phil. Knud Vinggaard Jespersen, der har varetaget hvervet som kongelig ordenshistoriograf i 22 år.

Embedet som kongelig ordenshistoriograf blev oprettet i 1808, og hovedopgaven er at forvalte Ordenskapitlets arkiv, herunder blandt andet de levnedsbeskrivelser, som danske statsborgere anmodes om at indsende i forbindelse med dekorering. Ordenshistoriografen fungerer desuden som historiefaglig rådgiver for Kongehuset.
Kongehusets officielle meddelelse

Jes Fabricius Møller