27. oktober 2015

Nyt projekt skal undersøge kolonitidens begreber

Martin Müller

Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation (FKK) har bevilliget 1.7 millioner kroner til Martin Müller og hans postdoc-projekt på Saxo-Instituttet Territoriality, Governmentality, and Colonial Rule: A Global History of the War on Non-Sedentary Peoples and Itinerant Cultures during the Long Nineteenth Century.

Begrebet ’territorialitet’ og dets allestedsnærværende begrænsninger
Projektet skal afdække den grundlæggende betydning af begrebet ’territorialitet’ i de historiske processer, som førte til fremkomsten af den moderne verden, der blev skabt i 1800-tallet, og som fortsat har stor betydning for vores måde at opfatte verden på i dag. 1800-tallet er en periode, der kendetegnes især ved fremvoksende europæiske nationale, imperiale og koloniale stats- og kulturformer.

Mere specifikt argumenterer Martin Müller for, at begrebet territorialitet spiller en fundamental rolle i tilgangen til og opfattelsen af ikke-fastboende folk og kulturer. Projektet vil fokusere på den indflydelse, som territorialitet havde for marginaliseringen af disse grupper og den ofte voldelige praksis, hvormed disse folk og deres kulturer blev placeret i (eller snarere udskrevet af) det modernistiske projekt.

Marginaliserende begreber og voldelig praksis
Projektets hypotese er, at begrebet om territorialitet spillede en central rolle ved ikke blot at udstikke de geografiske, politiske og økonomiske grænsedragninger, men ved at det samtidig definerede modernitetens rumopfattelser, og dermed også de fundamentale måder, hvorpå vores begrebslige og kulturelle verdener er indrettet.

Den førte politik overfor nomader og jæger-samlere udgør et relevant tematisk prisme, der fremhæver nogle centrale aspekter af territorialbegrebets betydninger. Denne tilgang fremhæver således en række grundlæggende – men ofte oversete – sammenhænge mellem geografisk lokalitet, politisk tilhørsforhold og kulturel forankring. Aspekter, som i dag virker mere aktuelle end nogensinde med de stadig voksende globale migrationsstrømme, der overskrider de traditionelle politiske grænser og kulturelle zoner.

Projektet vil indeholde case-studier af forskellige geografisk, kulturelle og politiske kontekster. Disse studier vil beskæftige sig med;

  • Nordamerika,
  • Latinamerika,
  • dele af Afrika,
  • Sydasien
  • Sydøstasien
  • Centralasien