1. oktober 2014

Nyt projekt skal analysere digitaliseringen af fortiden

Fortidens fremtid: Digitale forandringer og kulturarvsinstitutioner

Et nyt tværinstitutionelt projekt har fået en bevilling på 5.9 millioner kroner fra VELUX FONDEN til at undersøge, hvordan digitalisering på kulturarvsinstitutioner påvirker rammerne og begreberne for 'uddannelse' og 'fortid'. Professor Helle Porsdam skal lede projektet, som huses af Saxo-Instituttet.

Digital adgang til en fundamental menneskeret
Uddannelse er en grundlæggende menneskerettighed. Den er af afgørende betydning for udøvelsen af ​​alle andre menneskerettigheder, idet den grundlæggende fremmer den individuelle frihed og menneskelig udvikling. I dag produceres, distribueres og tilgås mere og mere af verdens kulturelle og uddannelsesmæssige ressourcer i digital form i stedet for på papir, og kulturarvsinstitutioner spiller en central rolle:

- Kulturarvsinstitutioner er væsentlige interessenter i de digitale transformationer, og de afsætter ​​for øjeblikket rigtig mange ressourcer til scanning, metadata redigering og præsentation af tekster og andre kulturelle artefakter, forklarer Helle Porsdam.

Uddannelse og fremtiden fortid
Digitalisering skaber nye muligheder for at gøre kulturen tilgængelig, for at skabe offentlig adgang til historisk viden og for at præsentere kulturen som samfundets kollektive hukommelse. Den rejser imidlertid også komplekse spørgsmål i relation til de metoder, der anvendes til at fortolke og anvende viden på.

- Vi vil analysere, hvordan de digitale transformationer ændrer begrebet ’uddannelse’ og dets rammebetingelser, og dermed påvirker 'fortidens fremtid', sådan som den indsamles, bevares og formidles af kulturarvsinstitutioner, siger Helle Porsdam.

Information om bevillingen
Bevilling fra VELUX FONDEN løber fra 2015 til 2019, og den gives til en forskningsgruppe med følgende medlemmer:

Forskningsgruppen vil samarbejde med professor Jeffrey Schnapp, direktør for metaLAB ved Harvard University, og med tre danske nationale kulturarvsinstitutioner: