8. oktober 2014

Nostalgi og identitet i Putins Rusland skal undersøges

Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation (FKK) har bevilliget 1.7 millioner kroner til Matthew Dal Santo og hans postdoc-projekt på Saxo-Instituttet History and Identity in Putin’s Russia: Towards a 'Holy Soviet Empire of the Russian Nation'.

Russisk identitet formes
Projektet skal undersøge forholdet mellem historie og identitet i nutidens Rusland. Det sigter mod at forstå, hvordan en selvmodsigende nostalgi for Sovjetunionen og den fremvoksende ortodokse kirke arbejder sammen og former russernes identitet, udvikling af politik og den russiske regerings evne til at tiltrække offentlighedens støtte.

Vladimir Putin bukker for ’Sevastopols forsvarere’ et mindesmærke om den sovjetiske kamp under anden verdenskrig, 9. maj 2014. Foto: kremlin.ru

Vladimir Putin bukker for ’Sevastopols forsvarere’ et mindesmærke om den sovjetiske kamp under anden verdenskrig, 9. maj 2014. Foto: kremlin.ru

 

Vladimir Putin og Kirill, patriark for den russisk ortodokse kirke, 8. september 2010. Foto: premier.gov.ru

Vladimir Putin og Kirill, patriark for den russisk ortodokse kirke, 8. september 2010. Foto: premier.gov.ru

 

Putin, Sovjet-ideologi og konservative tænkere
I en systematisk gennemgang af taler og pressemateriale vil projektets første del skitsere konturerne af:

  • Præsident Vladimir Putins syn på Ruslands historie
  • Sovjetisk ideologis indflydelse
  • Konservative og euro-asiatiske tænkere som Ivan Il’in og Alexander Dugin og deres indflydelse.

Mediernes rolle
Anden del af studiet vil fokusere på førende aviser, nyhedsudsendelser og tv-stationer. Her vil Matthew Dal Santo undersøge, hvor langt og i hvilken grad det syn på historien, der udgår fra Kreml, er blevet udbredt og modtaget af offentligheden i Putins præsidentperiode.

Befolkningens reception og mulige alternativer
Gennem interviews med etniske russere, i og uden for Ruslands grænser, sætter tredje del af studiet fokus på, hvor meget støtte Kremls historiesyn har, og i hvor høj grad det påvirker befolkningens syn på sig selv som russere. På baggrund af disse interviews vil projektet også undersøge, hvilke alternative historier og fortællinger om fortiden, der er til rådighed for russerne.

Projektet skal føre til en bog i tre dele: Præsidenten, Pressen og Folket. Et afsluttende kapitel vil tage stilling til, hvordan denne historieforståelse har implikationer for den russiske regerings handlinger, hjemme og ude.

Læs mere om bevillingen på Det Frie Forskningsråds website.