11. juni 2015

Imperiets verdenshistorie

globalhistorie

Hvordan skal man placere Romerriget i den nye globalhistorie? Det spørgsmål skal et nyt stort komparativt forskningsprojekt på Saxo-Instituttet fokusere på, og svaret vil kunne ændre vores forståelse af verdenshistorien.

Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation har tildelt lektor ved Saxo-Instituttet, Peter Fibiger Bang, 6.4 millioner kroner til projektet Rome in the World History of Universal Empire.

Forside til bogen Universal Empire, som Peter Fibiger Bang har redigeret i fællesskab med Dariusz Kolodziejczyk.

Fravær af universelt imperium
Man siger ofte, at Europa er kendetegnet ved fraværet af et nyt stort universelt imperium efter Romerrigets fald. Alligevel har man tradition for at forstå Romerriget i lyset af den senere statsdannelsesproces i Europa. Men Europas suveræne stater var netop kendetegnede ved afvisningen af den universelle imperiemagt.

Komparativ ramme vil forbedre forståelse
Projektet søger derfor en bedre komparativ ramme for romersk historie, hvor Eurasiens store agrare og universelle imperier anvendes som sammenligningsgrundlag. Som fænomen dominerede sådanne imperier, fx Osmannerriget, Stormogulernes rige og de forskellige kinesisk kejserdynastier, verdenshistorien over lange stræk indtil den europæiske kolonialisme. Det er denne hidtil upåagtede historie, som projektet søger at indskrive Romerriget i.

Nyt perspektiv på Romerriget og verdenshistorien
Sigtet er ambitiøst og radikalt;

  • et nyt paradigme for studiet af det romerske rige,
  • et ændret syn på verdenshistoriens form,
  • en ny antik-historie, som reflekterer de spørgsmål og udfordringer, der følger i kølvandet på en stadig mere globaliseret verden.

Projektet vil blive påbegyndt i efteråret 2015 og strække sig over tre år. Udover Peter Fibiger Bang deltager Jacob Tullberg som postdoc på projektet, der også skal ansætte to nye ph.d.-stipendiater.

Du kan læse mere om bevillinger fra FKK til kollektive projekter i 2015 på ufm.dk