23. marts 2015

Forskningspraktik giver muligheder til op over begge ører

Forskningspraktik

Niels Jakob Elsborg Andersen er kandidatstuderende i historie og har netop færdiggjort fem måneders forskningspraktik (projektorienteret forløb) ved forskningscenteret Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities (CoRe) ved Saxo-Instituttet, og han opfordrer andre studerende til at overveje at følge i hans fodspor.

Af Emil Johansen

Niels Jakob Elsborg Andersen

Niels har gennem hele fire forskellige studiejobs på Nationalmuseet prøvet kræfter med at formidle historie på en anden måde end den vante akademiske, bl.a. som omviser, men var fristet af universitetet og interesseret i at snuse til forskning. På historiestudiet blev han præsenteret for praktikmuligheder på museer og andre eksterne samarbejdspartnere, men blev gennem sit netværk gjort opmærksom på muligheden for at gennemføre praktik på universitetet, nærmere bestemt på Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities (CoRe), som beskæftiger sig med kulturanalyser og historiske aspekter af sundhed, aldring og fedme.

Arbejdsopgaverne har gennem praktikperioden varieret fra alt mellem historisk fodarbejde, hvor Niels har kortlagt Gerontologisk Arkiv med henblik på at finde relevante tekster til forskningsartikler på CoRe. Derudover har han indsamlet empiri om protein i hospitalsmad, som bruges til en forskers artikel. For Niels har det været spændende og dynamisk at være i praktik på universitetet:

- Her ligner to dage ikke hinanden og man har konstant mulighed for at deltage i morgenmøder, sparringsfrokoster og meget andet, hvor man møder alle typer mennesker - lige fra folk der tager beslutninger om strategisk forskning, til folk der sidder med ældrepleje i Københavns Kommune.

’Eye-opener’ til forskningen
Niels har indgået i arbejdet på det tværfaglige projekt Counteracting Age-Related Loss of Skeletal Muscle Mass (CALM), og han har derfor været i kontakt med forskellige fagligheder. Det har betydet en større forståelse for de historiske metoder, ligesom Niels er blevet mere skarp i grænsefeltet mellem historie og andre fagligheder. En indsigt som Niels vil beskæftige sig med i sit forestående speciale, hvor han vil arbejde på at få forskellige discipliner til at spille sammen.

Niels har desuden gjort sig tanker om at fortsætte på universitetet efter sit speciale, og her har praktikken på CoRe givet ham nogle helt særlige indsigter:

- Hvis man skal skrive speciale eller vil fortsætte på universitetet og skrive en ph.d. og forske, så er det her med at se, hvordan det kan gøres i praksis, det er en kæmpe eye-opener, og det er ikke lige noget, som du umiddelbart kan læse dig til, når du har fag. Underviserne prøver jo gang på gang at forklare en, hvordan man egentligt sidder og forsker. Her, der kommer man meget mere ind i maskinrummet på universitetet, og jeg er blevet meget stærkere af det.

Kast dig ud i det!
En sidste opfordring fra Niels til studerende, som overvejer praktik, men er i tvivl om praktikkens relevans for deres studie, lyder:

- Selvom det her projekt umiddelbart ikke emmer af historie - særligt ikke, hvis man som jeg er interesseret i middelalderen - så synes jeg ikke at man på nogen måde skal lade sig afskrække. For i sidste ende så handler dét at være en god historiker lige så meget om, at man kan finde ud af at variere sine metoder og sine interessefelter, fortæller Niels og uddyber:

- Særligt metodisk og teoretisk har min praktik været en kæmpe oplevelse. Hvis man har brug for en ny metode til et forskningsspørgsmål, så vil jeg opfordre til, at man bryder med sit akademiske kerneområder og som fx historiker siger: “Jeg ved ikke, hvordan
man laver et etnologisk interview eller kvalitativ dataindsamling, men nu gør jeg det bare!” - så læser du et par artikler og spørger de etnologer, der er her. Prøver dig frem. Ved at kaste sig ud i et praktiksted får du muligheder til op over begge ører, og så er det bare at gribe dem!

Er du interessereret i at høre nærmere om mulighederne for projektarbejde på CoRe, kan du læse mere på core.ku.dk.

Vil du gerne vide mere om muligheden for at arbejde med projekter i løbet af dit studie, fx projektorienterede forløb, kan du enten kontakte Saxo’s studievejledning eller den projekt/praktikansvarlige på dit fag.