2. august 2017

FKK og Carlsberg efterår 2017

Ansøgninger til DFF - Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation samt Carlsbergfondet


Carlsbergfondets deadline er 1. oktober 2017 og Forskningsrådets deadline er 3. oktober 2017 kl. 16.00

Vi har derfor besluttet at køre de to processer parallelt.

Hvis du har planer om at søge fondsmidler hos Carlsbergfondet eller Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation til et forskningsprojekt, som du ønsker forankret på Saxo-Instituttet, skal du indsende en interessetilkendegivelse til Saxo Forskningssupportteam snarest muligt og aller senest den

1. august 2017

Læs mere om interessetilkendegivelse og Saxo-Instituttets interne ansøgningsprocedure

Se Forskningsrådets opslag

Se Carlsberfondets opslag på: http://www.carlsbergfondet.dk/da/Ansoeger/Sog-Stotte/Opslag-og-Vejledning

Begynd på at skrive din ansøgning nu

Læs hvorfor