24. juli 2014

Ny publikation: "Civilians at War: From the Fifteenth Century to the Present"

Bog redigeret af professor Gunner Lind, Saxo-Instituttet. Museum Tusculanum Press, 2014.

I forbindelse med krig opdeler vi ofte mennesker i to vidt forskellige kategorier; soldater og civile. Men har historie ikke lært os, at denne skelnen er smertelig uklar?

Bidragsyderne til denne publikation skriver ud fra forskellige faglige udgangspunkter om vigtige emner forbundet til måder, hvorpå sociale skel omkring krig (særligt dem der afgør, om man er deltagende) udspiller sig i forskellige historiske situationer og geografiske omgivelser.

Via en kontekstuel beskrivelse af dikotomien - ”civil” og ”kombattant” - giver bogen et bud på en ny forståelse af den problematiske mellemposition, som civile indtager under krigstid.

Du kan læse mere om bogen og købe den via forlagets hjemmeside.

Nutidige konflikter udvisker grænsen mellem soldater og civile
Gunner Lind har for nylig skrevet et indlæg på den internationale forskningsnyhedsside theconversation.com, hvor han demonstrerer, hvordan koncepterne ”kombattant” og ”civil” bliver udfordret af nutidige konflikter i Gaza, Irak og Ukraine.

- Det har været tydeligt i et stykke tid at den formelle afgrænsning, der bryder samfundet op i henholdsvis militær og civil status, er blevet sløret. Krig er trods alt ikke længere organiseret på samme måde, som det engang var, og opdelingen mellem militære og civile ikke længere pålægger den disciplinering af vold, som vi gerne vil have, fastslår Gunner Lind.

Læs hele indlægget ”Modern conflict blurs the line between soldiers and civilians” på theconversation.com.