Bogdebat: Det nære demokrati

Debatarrangement om Jesper Vestermark Købers bog Det nære samfund.

Demokrati er en helt central styreform og værdi for det danske samfund. Men begrebet har altid været til debat og haft skiftende betydninger. Dette arrangement belyser historien om 1970’ernes intense demokratidiskussion gennem en debat af Jesper Vestermark Købers bog Det nære samfund.

Bogen viser, hvordan nærdemokrati opstod som et stærkt samfundsideal i reaktion mod datidens voksende velfærdsstat og centralisering. For at forstå vores nuværende konflikter mellem land og by og kritik af afstanden mellem borgere og politikere, er vi nødt til at forstå 1970’erne.

Efter en præsentation af bogen følger to kommentarer – af henholdsvis Professor Johan Strang, Center for Nordic Studies, University of Helsinki, og Lea Cecilie Brinkgaard (ph.d.-studerende, Saxo Instituttet, Københavns Universitet) og en Q&A med publikum.