I sygdom & sundhed og i lyst & nød: Partnerskabet mellem Humanistisk Sundhedsforskning og Etnologi

Astrid Pernille Jespersen (marts 2023)

Astrid Pernille Jespersen holder tiltrædelsesforelæsning som professor i etnologi på Saxo-Instituttet.

Efterfølgende er Saxo vært for en reception uden for lokalet.

Astrid Pernille Jespersen (Saxo) var initiativtager til og har i snart 10 år været leder af Det Humanistiske Fakultets Center for Humanistisk Sundhedsforskning, der i årenes løb har hentet en række flotte forskningsbevillinger fra bl.a. Velux Fonden, Innovationsfonden og Nordea-fonden.

På centret undersøger hun og hendes kollegaer, hvordan sygdom og sundhed – og vores evne til at håndtere det – er med til at skabe og forme vores hverdagsliv.

Læs mere på Facebook