Grundtvig og skolen - konference

Program

10.00-10.15

Velkomst

10.15-11.00 Grundtvigianisme Jes Fabricius Møller
11.00-11.45 Grundtvig og folkeskolen

Thorstein Balle

12.00-13.00 Frokost
13.00-13.30 Grundtvig og friskolen        

Birte Fahnøe Lund m.fl.

13.30-14.00   Grundtvig og højskolen

Jonas Møller

14.00-14.30

Kaffe

14.30-15.00 Grundtvig og erhvervsskolen Hans Henrik Hjermitslev
15.00-15.30 Grundtvig og gymnasieskolen

Harry Haue

15.30-15.50 Grundtvig og læreruddannelsen i dag

Rasmus Kolby Rahbek

15.50-16.00 Afsluttende bemærkninger

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmeld dig arrangementet