Crossroads of Heritage and Religion

Tine Damsholt, Christina Petterson, Tine Ravnsted-Larsen Reeh m.fl. holder oplæg på baggrund af udgivelsen "Crossroads of Heritage and Religion".

Som resultat af et tværfagligt og -nationalt forskningsnetværk udkom antologien Crossroads of Heritage and Religion. Legacy and Sustainability of World Heritage Site Moravian Christiansfeld (Tine Damsholt, Marie Riegels Melchior, Christina Petterson & Tine Reeh red.) hos Berghan Books, Oxford (2022). Antologiens kapitler behandler såvel brødremenigheden og især byen Christiansfelds tidlige historie og samspil med det øvrige dansk-norske samfund i 1700-tallet (fx teologi, liturgi, musik, skole, menigheds-, missions- og arkivpraksis) som de nuværende praksis og dilemmaer som verdenskulturarvssted. Med udgangspunkt i bogens kapitler om 1700-tallet vil en del af bogens redaktører og forfattere diskutere Christiansfeld og dens eftermæle og virkningshistorie i Danmark i krydsfeltet mellem religion og kulturarv.

Arrangementet indgår i rækken af 1700-tals seminarer.

Tilmelding til arrangementet foregår ved at skrive til Ulrik Langen