Lynetteholm marinarkæologisk forundersøgelse

Lynetteholm marinarkæologisk forundersøgelse 16122022

Metode, dokumentation og visualisering

Forelæsning v/ arkæolog Kamilla Ramsøe Majland og museumsinspektør Kirsti Pedersen, begge Vikingeskibsmuseet.

Resumé

Vikingeskibsmuseet foretager frem til slutningen af november 2022 en maskinel marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med den planlagte anlæggelse af den kunstige halvø, Lynetteholm, i Københavns havn. Forundersøgelsesmetoden foregår ved, at en 140 tons stor gravemaskine skovler sedimenter op fra havbunden indtil undergrunden påtræffes. Arkæologernes arbejde foregår på dæk, hvor samtlige skovlfulde undersøges og dokumenteres.

Forundersøgelsen blev foretaget inden for et cirka tre kvadratkilometer stort område, hvor der var udlagt 2175 positioner ud fra et forhåndskendskab til, hvor undergrundsterrænet kan forventes at tilvejebringe vidnesbyrd om Maglemosebopladser. En forundersøgelse af et sådant omfang generer en stor mængde data i en vertikal udbredelse, hvilket normalt kommer til udtryk som et lille punkt i et omfattende GIS- miljø. I dette projekt har vi imidlertid valgt at omsætte den store mængde indsamlede data til en visuel repræsentation af det udgravede materiale, hvilket vi vil præsentere i dette oplæg i sammenhæng med vores refleksioner over udfordringer og potentialer i den udgravningsmetode, som Lynetteholms marinarkæologiske forundersøgelse afstedkommer.


Forelæsningen er en del af Saxo Archaeology Research Seminar Series, efterår 2022.

De øvrige arrangementer i serien er: