Fremtidens etnologi – om praktisering af fremtider i hverdagslivet

Professor Tine Damsholt (2022)

Professor Tine Damsholt, Saxo-Instituttet, holder tiltrædelsesforelæsning.

Abstract

Hverdagslivet er det særlige perspektiv, som etnologer anskuer aktuelle problemstillinger ud fra, da det er gennem hverdagsdagspraksis i arbejde, fællesskaber, hjem og husholdning, at vi deltager politisk. Hverdagslivet er fyldt med strukturer, betingelser, forhåbninger og spor fra fortid i vaner, traditioner og rutiner, men det er også her, samfundsproblemer skal takles og løsninger implementeres, hvad enten det drejer sig om bæredygtigt forbrug, børns trivsel, klima eller miljø og hvad enten det foregår i 1700-tallet eller nu.

Hverdagslivet er også der, hvor vi praktiserer fremtid, dvs. omsætter vores omsorg og frygt for egen og andres fremtid i konkrete handlinger, der rækker ud over her-og-nu – eller omvendt afstår fra at tage ansvar for fremtider, fordi vi har mere end nok at se til med andre pågående og akutte hensyn. At ændre vaner og adfærd er ikke enkelt, og det er ikke gjort med oplysning eller ’nudging’ alene. Det er tværtimod en grundlæggende etnologisk pointe, at hverdagsliv kun forandres varigt, hvis ændringerne giver mening i ens version af ’det gode liv’.

Forelæsningen er på én gang en skitsering af hverdagslivets fremtidspraktisering som et etnologisk forskningsfelt og en vision for videreudviklingen af Europæisk Etnologi som fag både mht. forskning og undervisning.

Efter forelæsningen er Saxo-Instituttet vært for en reception (lokale meddeles senere).