Former for politisk deltagelse og Ting eller menneske?

1700-talsseminar med Nicolai von Eggers Mariegaard og Mads Langballe Jensen (begge postdoc v/ Saxo-Instituttet).

Nicolai von Eggers Mariegaard

Former for politisk deltagelse: Kvindelige politiske tænkere i Den Franske Revolution
Den Franske Revolution er en af de første perioder med en bredere bevægelse af kvinder, der kæmpede for retten til politisk deltagelse. Politisk deltagelse blev imidlertid forstået på ofte vidt forskellige måder. I denne præsentation vil jeg fokusere på fire kvindelige revolutionære - Louise de Kéralio, Marie-Madeleine Jodin, Etta Palm d'Aelders og Pauline Léon - og diskutere deres politiske praksis, deres legitimation af kvindelig politisk deltagelse, og deres forskellige visioner for kvinders rolle i en fremtidig politik.

Mads Langballe Jensen

Ting eller menneske? Naturretten og slaverispørgsmålet i 1700-tallets Danmark
I dette foredrag vil jeg vise hvordan undervisningen i natur- og folkeretten var et centralt, men undervurderet, forum i 1700-tallets Danmark for diskussioner af slaveriet som institution. Vi skal se hvordan undervisningen i naturret præsenterede et syn på slaveriet, der indeholdt en grundlæggende kritik af slaveriet og slavehandlen som praktiseret i de danske koloniale besiddelser. Jeg vil således argumentere for at naturretten var en afgørende baggrund for forsøg på at forbedre de slavebundnes kår og for det danske slavehandelsforbud, samt for at vi med naturretten får bedre blik for hvordan disse spørgsmål hang sammen med de intellektuelle og politiske udviklinger i Danmark i slutningen af 1700-tallet.

TILMELDNING sker ved at sende en mail til Ulrik.