Var der en jernudvinding på Sjælland i middelalderen?

Seminaret Ny forskning i gammelt jern (marts 2021) rejste en række meget vigtige problemstillinger inden for dansk jernforskning. Et af dem drejede sig om jernudvindingen på Sjælland i middelalderen, hvilket er en helt ny erkendelse. For 35 år siden mente arkæologer slet ikke, der var foregået jernudvinding på Sjælland, men så blev Espevej-ovnene udgravet og siden er adskillige andre kommet til. Men de dateres alle sammen til jernalderen. Ganske vist er middelalderens jernudvinding kendt fra Jylland og Skåne - både fra de historiske og arkæologiske kilder. Men på Sjælland? Kan det virkelig være rigtigt? To arkæologer og en metallurg diskuterer konturerne af et forbavsende kildemateriale.

Tina Villumsen, Københavns Museum, Arne Jouttijärvi, Heimdal Archaeometry og Morten Ravn, Vikingeskibsmuseet, diskuterer: Var der en jernudvinding på Sjælland i middelalderen?

Log på Zoom inden kl. 11.55 og overvær debatten. Den varer kun en halv time, så vi begynder præcis kl. 12.00. Der er debat hver tirsdag i maj – det er samme link til alle fire debatter.

Link fås ved henvendelse til Henriette Lyngstrøm. Og husk venligst, at den enhed du logger ind fra, skal vise dit navn (og ikke en kode eller museets navn).