Specialiseret smedning af simple genstande – hvorfor og hvornår?

Seminaret Ny forskning i gammelt jern (marts 2021) rejste en række meget vigtige problemstillinger inden for dansk jernforskning. Et af dem drejede sig om smedning af de såkaldt simple genstande som søm, nagler, nitter og kramper. For var de virkelig så simple, som vi forestiller os i dag? Nye undersøgelser tyder på, at der eksisterede en specialiset og varieret produktion af disse genstande. Var det et fænomen, der alene kan knyttes til byer, borge og værfter? Eller kan den almindelige bonde også have rådet over søm, der var smedet med forskellige formål for øje? Og hvor lang tid tilbage i tid kan der have eksisteret en sådan systematisk variation i produktionen?

To arkæologer, Esben Klinker Hansen, VejleMuseerne, og Line Korsholm Lauridsen, Arkæologi Vestjylland – ArkVest, har begge stor erfaring inden for metallurgi og er opmærksomme på de ”simple” genstandes værdi som arkæologisk kildemateriale, når de diskuterer: Specialiseret smedning af simple genstande – hvorfor og hvornår?

Log på Zoom inden kl. 11.55 og overvær debatten. Den varer kun en halv time, så vi begynder præcis kl. 12.00. Der er debat hver tirsdag i maj – det er samme link til alle fire debatter.

Link fås ved henvendelse til Henriette Lyngstrøm. Og husk venligst, at den enhed du logger ind fra, skal vise dit navn (og ikke en kode eller museets navn).