Slaggegrubeovne i førromersk jernalder – fup eller fakta?

Seminaret Ny forskning i gammelt jern (marts 2021) rejste en række meget vigtige problemstillinger inden for dansk jernforskning. Et af dem drejede sig om typeinddelingen af jernudvindingsovne. Problemet er grundlæggende, netop fordi typologi er et af arkæologiens helt basale arbejdsredskaber. Men hvorfor er ovnen bygget som den er – var det smeltemesterens indsigt og færdigheder? Eller råstoffernes beskaffenhed? Og er ovntypologi så et brugbart redskab? Tre arkæologer med stor udgravningserfaring problematiserer slaggegrubeovnen som fænomen. Hvilke karakteristika definerer denne ovn som type? Og hvad gør vi, når vi pludselig udgraver slaggegrubeovne fra en ”forkert” tid?

Mange dilemmaer er i spil, når Daniel Ravnholt Jørgensen, Odense Bys Museer, Lene Behrmann Frandsen, Arkæologi Vestjylland – ArkVest, og Astrid Skou Hansen, Holstebro Museum diskuterer: Slaggegrubeovne i førromersk jernalder – fup eller fakta?

Log på Zoom inden kl. 11.55 og overvær debatten. Den varer kun en halv time, så vi begynder præcis kl. 12.00. Der er debat hver tirsdag i maj – det er samme link til alle fire debatter.

Link fås ved henvendelse til Henriette Lyngstrøm. Og husk venligst, at den enhed du logger ind fra, skal vise dit navn (og ikke en kode eller museets navn).