Mellem myter og materiel kultur: Rom i den arkaiske periode

Fredagsforelæsning v/ Nikoline Sauer, ph.d.-studerende, Centre for Urban Network Evolutions (Aarhus Universitet).

Forestillingen om Rom i den arkaiske periode (6. årh. og begyndelsen af det 5. årh. f.v.t.) er i høj grad formet af myterne fra den antikke litteratur, såsom ab urbe condita af den romerske historiker Livius. De skriftlige kilder har ligeledes haft en enorm (og ofte undervurderet) indflydelse på fortolkningen af det arkæologiske materiale. Forelæsningen vil koncentrere sig om de sidste årtiers arkæologiske fund fra den arkaiske periode samt anvendelsen af naturvidenskabelige metoder, som har gjort det muligt at kaste nyt lys over denne afgørende periode i Roms historie.

Se også Arkæologi-Saxo Facebook