Klimapolitikkens politiske idéhistorie i Danmark, 1980-2022

Professor Niklas Olsen holder tiltrædelsesforelæsning.

I sin forelæsning vil Niklas Olsen give et perspektiv på ”Klimapolitikkens idéhistorie i Danmark, 1980-2022” med fokus på markedsliberale idéer om klimapolitik.

Abstract

Klimapolitikken har gjort sit indtog på den politiske scene verden over – også i Danmark. Men hvordan, i hvilke sammenhænge og af hvem er idéerne bag vores klimapolitik blevet skabt? Hvilke vidensformer, normer og værdier er de formet af? Og hvordan og med hvilket formål kan vi studere klimapolitikkens idéer i et historisk perspektiv?