Jernudvinding på Sjælland

Seminaret Ny forskning i gammelt jern (marts 2021) rejste en række meget vigtige problemstillinger inden for dansk jernforskning. Et af dem drejede sig om relationen mellem råstof, produktionsanlæg og bebyggelse. For var det myremalm og trækul – eller var det beboelsen, der bestemte, hvor man byggede jernudvindingsovnen? Som arkæologer finder vi ofte ovnene, fordi vi udgraver bebyggelsen, men kan der også ligge jernudvindingsovne nær myremalm eller skov – hvor vi måske ikke finder dem? Og er billedet det samme i alle landskaber? Og i hele jernalderen? Arkæologer fra to museer, der arbejder i forskellige landskaber og har forskellige erfaringer, diskuterer problemet.

Martin Winther Olesen & Søren Timm Christensen, Museum Midtjylland diskuterer Hvor byggede man jernudvindingsovnen: nær malm og træ – eller nær arbejdskraft? med Jakob Schlein Andersen, Museum Nordsjælland.

Log på Zoom inden kl. 11.55 og overvær debatten. Den varer kun en halv time, så vi begynder præcis kl. 12.00. Der er debat hver tirsdag i maj – det er samme link til alle fire debatter.

Link fås ved henvendelse til Henriette Lyngstrøm. Og husk venligst, at den enhed du logger ind fra, skal vise dit navn (og ikke en kode eller museets navn).