KU’s udgravninger på Vasagård, Bornholm

Fredagsforelæsning på arkæologi m/ arkæolog Adjunkt Rune Iversen, Saxo-Instituttet.

Oplæg

I årene 2014-17 har Københavns Universitet haft seminargravningshold på den neolitiske lokalitet Vasagård beliggende sydvest for Aakirkeby på det sydlige Bornholm. Vasagård rummer både et såkaldt ”dobbelt-systemgravsanlæg”, et palisadeanlæg samt flere runde kulthuse fra yngre stenalder. Lokaliteten udgøres af en øst- og en vest-plads beliggende på hver sin side af Læsåen. De to systemgravsanlæg er anlagt omkring 3500 f.Kr. men forsatte i brug helt frem til tidl. 3. årtusinde f.Kr., hvor rige deponeringslag i grøfterne vidner om stor aktivitet, der bl.a. afspejler sig i fundet af mere end 500 indridsede skifterplader (solsten). I forelæsningen vil jeg samle op på de præliminære udgravningsresultater og de mange spændende perspektiver der knytter sig til Vasagård.