Dialektikken mellem helhed og splittelse – Københavns Universitet

Forside > Kalender > Dialektikken

Dialektikken mellem helhed og splittelse

Seminar med oplæg Tor Jul-Rasmussen og Daniel Højrup, Saxo-Instituttet / Etnologi.

Dette seminar lægger op til en drøftelse af, hvordan man produktivt kan anvende Hegels tanker om det borgerlige samfund i værket Retsfilosofien til at forstå fremkomsten – og statens håndtering – af nye organiseringsformer. I forlængelse af dette vil begrebet ‘det prekære arbejde’, som har fået fornyet aktualitet ikke mindst gennem Guy Standings bøger, blive taget op og behandlet med inspiration fra Hegels særlige helhedstænkning.

Dette er det tredje af tre arrangementer i Strukturel Dialektiks forårsprogram.

De øvrige er:

Se mere