Den typologiske udvikling af østsjællandske huse fra førromersk til germansk jernalder

- et værktøj til udredning af bosættelses-mønstre, bebyggelsesudvikling og ressource-områder

Linda Didia Boye forsvarer sin ph.d.-afhandling.

 

 

 

 

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor Eva Birgitta Andersson Strand, formand (Københavns Universitet)
  • Lektor Jes Martens (Kulturhistorisk Museum, Oslo Universitet)
  • Museumsinspektør Niels Haue (Nordjyllands Historiske Museum)

Leder af forsvarshandlingen

  • Lektor Mikkel Sørensen (Københavns Universitet)

Et antal eksemplarer af afhandlingen vil blive fremlagt til gennemsyn og hjemlån inden forsvaret på Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Saxo-Instituttet (Saxo), Karen Blixens Plads 8, 2300 København S.