Demokratisk virksomhedsførelse?

Forelæsning 3/3 i efterårets forelæsningsserie Strukturel Dialektik er v/ Daniel Højrup.

Dette seminar vil tage udgangspunkt i de brydninger, der i øjeblikket finder sted i bestemte dele af det danske erhvervsliv angående ’demokratisk virksomhedsførelse’. Daniel Højrup vil med udgangspunkt i sin egen forskning inden for området lægge op til en drøftelse af, hvordan vi etnologisk bedst muligt forstår dette fænomen. Dette inkluderer, hvorvidt det giver mening at tale om én form for ’demokratisk’ måde at bedrive forretning på eller om der er behov for et mere sofistikeret begrebsapparat. Selve demokratibegrebet vil også blive sat under lup, og drøftelsen vil mere overordnet bevæge sig hen mod at komme med nogle bud på, hvad etnologiens formål er, når det omhandler nutidige og modsætningsfyldte udviklinger, som flere forskellige samfundsgrupper har en klar interesse i.